AL-HIDAYAH SURAH YASIN ,SURAH AL-KAHFI,SURAH AD-DUKHAN ,SURAHAL WAQI'AH,SURAH AL-MULK

Category Brand :

Daripada Jundub r.a berkata, Rasulullah s.a.w bersabda: “Sesiapa yang membaca Yasin dalam satu malam semata-mata mengharapkan keredhaan Allah nescaya diampunkan dosanya.-(HR Malik, lbnus-Sunni dan lbnu Hibban) Fadilat surah Al-Kahfi.Daripada Umar beliau berkata, Nabi s.a.w. bersabda:”Sesiapa membaca surah al-Kahfi pada hari Jumaat, maka bersinarlah cahaya daripada bawah kakinya hingga ke Langit, untuknya di hari kiamat dan diampunkannya antara dua Jumaat.”(HR lbnu Katsir) Fadilat surah Ad-Dukhan Diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Umamah, bahawa sesiapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada malam atau hari Jumaat, maka Allah akan membinakan sebuah rumah dalam Syurga.Fadilat surah Al-Waqi’ah Diriwayatkan oleh At-Baihaqi: “Sesiapa yang membaca surah Al-Waqiah pada tiap-tiap malam akan terjauhlah ia dari kepapaan selama-lamanya.” Fadilat surah At-Mulk  An-Nasai meriwayatkan dari lbnu Mas’ud bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam maka Allah mencegahnya daripada azab kubur.

(50 PCS ) BERSAIZ BESAR

RM4.50

50 in stock

wws Niza / Pre-sale Questions Need Help? Contact Us via WhatsApp

Additional information

Weight 150 g